Disclaimer

Stichting Actief Leren en Jantje Beton streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die wij via de website op het internet plaatsen, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de berichtgeving kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze website steeds correct of volledig is.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Stichting Actief Leren en Jantje Beton behouden zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

We stellen het op prijs dat onjuistheden worden gemeld (contactpagina).

Gebruiksrecht foto’s

Alle foto’s op deze website zijn eigendom van Stichting Actief Leren en Jantje Beton. Deze mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder toestemming van beide partijen.